Pengenalan Kepada JKPK

Info Jabatan

“Organized, Ideal, Lead” (OIL)
PENGENALAN

Unit Teknologi Petroleum telah ditubuhkan dengan kerjasama Pusat Teknologi Minyak dan Gas (PTMG) yang ketika itu bertempat di Politeknik Kuching Sarawak PKS pada tahun 1998. Semasa itu, Unit ini berfungsi untuk menguruskan kursus-kursus di peringkat sijil yang berasaskan petroleum iaitu Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum), Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum), Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum). Sebelum itu, kursus-kursus ini adalah di bawah seliaan Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Setahun kemudian iaitu pada sesi Januari 1999, pengambilan graduan pertama bagi sebuah lagu kursus baru iaitu Sijil Kejuruteraan Kimia dan Proses telah terlaksana.

Peningkatan pelajar yang meningkat untuk kursus-kursus yang ditawarkan sehingga menjangkau hampir 600 – 700 pelajar bagi setiap semestar membuka kepada cadangan penubuhan sebuah jabatan sendiri. Maka dengan iltizam itu sebuah jabatan yang dikenali sebagai Jabatan Teknologi Petrokimia telah di tubuhkan pada Januari 2001 oleh pihak pengurusan dalaman Politeknik Kuching Sarawak. Antara tujuan utama kepada penubuhan JTP adalah untuk menguruskan perjalanan kursus-kursus berasaskan petroleum agar menjadi lebih sistematik dan mencapai misi dan visi Politeknik Malaysia.

Penubuhan JTP banyak mengambilkira kerjasama dengan pihak Petronas Sdn.Bhd Wilayah Sarawak melalui Pusat Teknologi Minyak dan Gas (PTMG). Ini termasuklah khidmat nasihat, kursus pembangunan sumber manusia dan sumbangan pelbagai peralatan, mesin serta aset untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jumlahnya dianggarkan bernilai berjuta-juta ringgit termasuk penyerahan secara rasmi bangunan dan aset PTMG kepada PKS pada 3 September 2003. Jumlah itu sebahagian besarnya diserahkan kepada JTP oleh pihak PKS.

Sehingga kini penubuhan JTP disokong dan dilengkapkan lagi dengan perlantikan Ketua Program Kimia Sumber, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) sebagai panel penasihat rasmi jabatan bagi sebarang rujukan dalam pengendalian aktiviti, khidmat nasihat kurikulum atau kursus yang berkaitan secara langsung dengan kimia pada 28 Mac 2006. Ini bagi memastikan kewibawaan dan kualiti JTP tidak diragui.

Penubuhan JTP sebagai satu-satunya jabatan aktif yang menawarkan kursus-kursus berasaskan petroleum melalui modul-modul kod G yang hanya terdapat di PKS & mendapat perhatian Politeknik-politeknik KPTM sejak dahulu lagi. Ini sudah pastinya menaikkan nama PKS kerana memiliki sebuah jabatan yang istimewa dan tidak terdapat di Politeknik-Politeknik lain di Malaysia.  Kini JTP telah ditukar dengan nama baru Jabatan Kejuruteraan Petrokimia (JKPK) pada 20 Mac 2010.

Keperluan Kepada Penubuhan

 • Pengiktirafan Jabatan Teknologi Petrokimia sebagai jabatan akademik yang sah di Politeknik Kuching Sarawak.
 • Mewujudkan satu jabatan yang mempunyai identiti dan pengurusan sendiri dari segi keupayaan sumber manusia (staf), aset, belanjawan dan pelanggan (pelajar).
 • Mengguna, memperbaiki dan melengkapkan kelebihan-kelebihan yang sedia ada dari segi aset peninggalan syarikat minyak dan gas (Petronas dan Shell) untuk keperluan kurikulum program berkaitan yang ditawarkan yang merupakan satu kelebihan kepada pelanggan.
 • Melatih bakal juruteknik dan pembantu jurutera dalam bidang teknologi petroleum dan petrokimia.
 • Memenuhi keperluan tenaga kerja separa profesional negara dalam bidang teknologi petroleum dan petrokimia.
 • Menjadi pusat latihan dalam bidang teknologi petroleum dan petrokimia kepada industri-industri berdekatan.
 • Menyediakan latihan lanjutan kepada tenaga kerja industri berkenaan.

Carta Organisasi

 

Program Ditawarkan

Program yang ditawarkan dan prospek kerjaya

Jabatan Kejuruteraan Petrokimia (JKPK) menawarkan kursus-yang berasaskan petroleum dan petrokimia di Politeknik Kuching Sarawak sejak tahun 1992 sejajar dengan perkembangan industri tersebut. Di sini kursus peringkat diploma yang berasaskan petroleum dan petrokimia ditawarkan selaras dengan perkembangan pesat industri petroleum, kimia dan mekanikal serta instrument negara.

Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia) - DPE

Kursus selama enam semester iaitu tiga tahun ini akan memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar-pelajar tentang pelbagai teknologi pemprosesan yang terdapat dalam industri petrokimia.

Program pengajian Diploma kejuruteraan Proses(Petrokimia) memberi  penekanan yang lebih kepada modul Teknologi Proses di Loji, Operasi Unit, P&ID, Mekanik Bendalir, Utiliti Loji, Pemindahan Haba, Termodinamik, Instrumentasi dan Kawalan Proses. Prospek kerjaya sebagai pembantu teknikal bidang kejuruteraan Proses dijangkakan sangat baik terutama dengan perkembangan koridor industri Petrokimia di Pantai Timur Semenanjung Malaysia serta Sabah & Sarawak.

Kebanyakan universiti tempatan pula ada menawarkan kursus seperti ini bagi keperluan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus ini layak bekerja sebagai penbantu teknikal di loji-loji pemprosesan hasil  petroleum, gas dan petrokimia, Kilang-kilang yang berkaitan dengan pemprosesan hasil petroleum.

Peluang kerjaya dijangkakan sangat baik terutama dengan perkembangan industri Petrokimia di pantai timur, Sabah dan Sarawak.  Diploma ini telah mula dilaksanakan pada sesi Julai 2010.  Bermula sesi Julai 2010, hanya program diploma sahaja ditawarkan manakala semua program sijil telah dijumutkan.

PROGRAMME AIMS
The Diploma in Process Engineering (Petrochemical) graduates in Polytechnics, Ministry of  Education will have the knowledge, technical skills, softskills and attitude to adapt themselves with new technological advancement and challenges in the process engineering (petrochemical) field.

 

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

The Diploma in Process Engineering (Petrochemical) programme shall produce semi-professionals who are:

 1. competent in knowledge and skills in the field of process engineering(petrochemical) according to industry requirements.
 2. effective in communication and contribute effectively as a team member with the capability of being a leader.
 3. ethically and socially responsible towards developing the community and the nation.
 4. able to demonstrate entrepreneurship skills and recognize the need of lifelong learning for a successful career advancement and able to adapt themselves with new technological challenges in petrochemical fields

 

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)
Upon completion of the programme, graduates should be able to:

 1. apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals and social science to well-defined process engineering(petrochemical) procedures and practices with specialisation in petrochemical.
 2. analyse well-defined process engineering(petrochemical) specializing in petrochemical problems with respect to operation and maintenance, including troubleshooting
 3. conduct investigations and assist in the design of solutions for petrochemical specializing in process engineering systems
 4. apply appropriate techniques, resources, and engineering tools to well-defined process engineering specializing in petrochemical activities, with an awareness of the limitations
 5. demonstrate an awareness and consideration for societal, health, safety, legal and cultural issues and their consequent responsibilities
 6. communicate effectively with the engineering community and society at large.
 7. function effectively as an individual and as a member in diverse technical teams
 8. demonstrate an understanding of professional ethics, responsibilities and norms of engineering practices
 9. demonstrate an awareness of management and entrepreneurship
 10. demonstrate an understanding of the impact of engineering practices, taking into account the needs for sustainable development 
 11. recognise the needs for professional development and to engage in independent and lifelong learning

 

Buku Panduan Pelajar JKPK

[Muat Turun]

 

Tab

sexualfire.org insexmovies.org xssn.net
hdpornmobile.org
moviesporno.net
Realpornfilms.com
pornovidio.biz
www.hardxxxporntubes.com
www.hardxxxporntubes.com
xvideos porn ebony adult porn