BEHRANG, 28 November 2017 - Sebanyak 4 Inovasi Produk Pelajar, 3 produk daripada pelajar Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)-DPE dan 1 produk dari pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)-DTP, telah menyertai satu pertandingan Inovasi Myagrosis Politeknik Malaysia yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) dan Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS) dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) bersempena dengan Program Pengkomersialan Produk Inovasi NBOS Institut Pengajian Tinggi (Chillax Myagrosis Program) pada 27-28 November 2017 di Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS), Behrang, Perak.

Berkut adalah keputusan rasmi :

GOLD : 
Modify on the eays to develop Bekkai Lan Leaves as a food seasoning
Penyelia : En. Abdullah Ahmad
Pelajar : (i). Sally Sze (DPE) (ii). Brenda Lojia Ying (DPE) (iii). Maximillia Suling Jero (DPE) (iv). Rebecca Goh Chi Eng (DPE).

BRONZE :

1. Production of Capsium Chinese with Shrimp Paste Cube by Using Dehydration Process
Penyelia : En. Hatta Azuwar bin Dahlan
Pelajar : (i). Inthira a/p Varatharajah (DPE) (ii). Sharmine Joanna Lulong Anak Smith (DPE) (iii). Banisha Zeena Anak lichun (DPE) (iv). Ratna Sari binti Abdullah (DPE) (v). Shinom binti Ekopujiana (DPE).

2. Wheel Hoe
Penyelia: Pn. Lily Siong @ Lily binti Mahmud
Pelajar: (i). Daniel Mering Ibong (DTP) (ii). Spencer Anak Mainis (DTP).

3. Production of Candy from Pandan and Stevia Leaves
Penyelia : Puan Hjh. Suriana binti Ismail
Pelajar : (i). Mohd Arzilan Asidin (DPE) (ii). Enddart Chris Laine Anak Philip (DPE) (iii). Delaila Anak Samson (DPE) (iv). Aziz bin Jasenu (DPE).

Tahniah kepada pelajar dan pensyarah penyelia.* Sila rujuk facebook rasmi Politeknik Kuching Sarawak untuk maklumat lebih lanjut.