12 Februari 2018 - Ini merupakan Penilaian Akreditasi Semula Program Diploma Geomatik (DGU) [MQA/FA 1289] Politeknik Kuching Sarawak ((PKS) oleh Lembaga Juruukur Tanah Sarawak (Land Surveyors Board Sarawak).

Terima kasih dan penghargaan kepada semua panel penilai Sr.Tn. Hj. Sulaiman bin Salleh, Sr. Ramzi bin Abdillah, Sr. Raib bin Haji Belal, Sr. Messio Anak Danggas dab Sr. Wee Ah Beng.

Turut dihargai Pn. Roziyani binti Zaidon, Bahagian Instruksional & Pembelajaran Digital, Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP) dan Cik Nuraini binti Harun, Bahagian Pembangunan Kurikulum, JPP.

Tahniah dan penghargaan dirakamkan kepada semua tenaga pengurusan, pensyarah, kakitangan Geomatik dan Jabatan Kejuruteraaan Awam, PKS atas segala usaha bagi memastikan program penilaian akreditasi DGU berjalan lancar.

 

* Sila rujuk facebook rasmi Politeknik Kuching Sarawak untuk maklumat lebih lanjut.