SABTU, 10 March 2018 - Pelajar Semester Dua Diploma Akauntasi & Diploma Pengajian Perniagaan, Jabatan Perdagangan yang mengambil Kursus DUA2022 : Pengurusan Dalam Islam telah melaksanakan satu program Poliku Tanggungjawabku di Pusat Islam & Masjid Al-Muhandisin, Politeknik Kuching Sarawak.

Program yang diselia oleh Ustazah Sharifah Khuzaimah binti Wan Yusup sebagai Pensyarah kursus telah melaksanakan aktiviti mengadakan kebun mini herba dan mengubah fungsi tayar terpakai kepada tempat duduk dan hiasan taman serta menceriakan kawasan sekitar pusat islam dan masjid. Program ini merupakan salah satu tugasan wajib yang dinilai dari segi kepimpinan dan pengurusan pelajar dalam melaksanakan sesuatu projek yang dberikan disamping pengukur kemahiran insaniah seperti tanggungjawab sosial, komunikasi, kerja sepasukan dan pembelajaran sepanjang hayat.

 

 

* Sila rujuk facebook rasmi Politeknik Kuching Sarawak untuk maklumat lebih lanjut.