sexualfire.org insexmovies.org xssn.net
hdpornmobile.com
moviesporno.net
Realpornfilms.com
pornovidio.biz

Info Unit

Latihan Industri telah memainkan peranan utama dalam memberi peluang pendedahan kepada pelajar-pelajar politeknik di alam pekerjaan yang sebenar dengan mengaplikasikan pembelajaran teori. Latihan industri juga memberi peluang kepada pelajar untuk lebih bersedia sebelum menceburi diri ke alam pekerjaan yang sebenar apabila meraka telah tamat pengajian di politeknik.

Unit Perhubungan dan Latihan Industri (UPLI) bertanggungjawab terhadap proses merancang, memohon, menempat, menyelia dan menilai latihan industri pelajar PKS. UPLI sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan yang efektif dan efisyen dalam melaksanakan latihan industri pelajar pada satu-satu semester.

Unit ini diketuai oleh seorang   Ketua  Unit  dan  dibantu  oleh  pegawai-pegawai  serta  penyelaras- penyelaras LI jabatan.

 Objektif UPLI ialah:-

 1. Berusaha untuk mencapai sekurang-kurangnya 90% kelulusan untuk semua pelajar yang menjalani latihan industri pada satu-satu semester dengan sekurang-kurangnya 45% daripada lulusan tersebut mendapat kelulusan yang cemerlang
 2. Berusaha untuk melaksanakan 100% penyeliaan keatas pelajar yang sedang menjalani latihan industri pada satu-satu semester.
 3. Sekurang-kurangnya 80% daripada pelajar mencapai hasil pembelajaran kursus (CLO) melebihi 50% bagi setiap semester
 4. Semua pelajar  mencapai hasil pembelajaran program (PLO) selepas tamat pengajian

 PERLAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

 1. Bimbingan teknikal latihan industri
 2. Melaksanakan taklimat memohon tempat, peraturan/prosedur latihan, keperluan industri, perjalanan latihan dan bimbingan penyediaan laporan teknikal dalam latihan industri
 3. Menguruskan dokumen penempatan dan lapor diri pelajar ke organisasi latihan.
 4. Melaksanakan pemantauan dan bimbingan semasa latihan
 5. Menerima maklumbalas daripada pelajar atau organisasi latihan dan mengambil tindakan yang berkaitan
 6. Melaksanakan lawatan penyeliaan dan bimbingan teknikal di organisasi latihan
 7. Melaksanakan penilaian teknikal semasa latihan
 8. Menguruskan pendaftaran pengesahan tamat latihan industri

Carta Organisasi

Fungsi

LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

Latihan Industri adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di institute Pengajian Tinggi (IPT). Untuk meningkatkan tahap mampu kerja para graduan, program LI diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan.Kursus LI memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi-polisi, prosedur dan peraturan-peraturan, perpespektif professional dan pelaporan. Kursus ini akan membina semangat dan sikap yang proaktif di kalangan pelajar dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menjadi pelatih yang cemerlang.

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI

Selepas melengkapkan Kursus Latihan Industri, pelajar seharusnya mampu:

 1. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja
 2. Berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat
 3. Mengamalkan Kerja Berpasukan
 4. Profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan kaedah-kaedah didalam organisasi
 5. Menerangkan tugas-tigas yang diberikan (semasa LI) mengikut format yang di tetapkan.

PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI

Penilaian Latihan Industri pelajar akan dilaksanakan oleh dua (2) pihak. Penilaian sebanyak 60% akan dilaksanakan oleh pihak industri yang akan memberikan kepada kelebihan kepada pelajar yang benar-benar dapat mempamerkan prestasi latihan sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak industri. Manakala 30% akan dinilai apabila pelajar melapor balik ke industri selepas tamat sesi Latihan Industri dan selebihnya iaitu 10% akan di nilai semasa lawatan pemantauan pelajar oleh pensyarah pemantau.

Struktur penilaian LI terhadap pelajar dibahagi kepada :-

 a.            Penilaian pihak Industri
i.              Penilaian Organisasi (Task Form)
ii.             Jurnal Refleksi

b.            Penilaian Oleh Pihak Politeknik
i.              Penilaian Pensyarah Pemantau
ii.             Pembentangan
iii.            Laporan Akhir Latihan Industri

 

Tab