Versi BMVersi BI

 

KEPADA PELAJAR YANG TELAH LULUS PENUH PADA SESI DISEMBER 2017, ANDA BOLEH MUAT TURUN DAN MENCETAK SURAT AKUAN PROVISIONAL. UNTUK MAKLUMAN, SURAT AKUAN TAMAT PENGAJIAN AKAN DIKELUARKAN SELEPAS MESYUARAT LEMBAGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI YANG DIJANGKAKAN BERSIDANG PADA PERTENGAHAN BULAN OGOS 2018 KELAK. SEKIAN, TERIMA KASIH