Versi BM |  Versi BI

 

KEPADA PELAJAR YANG TELAH LULUS PENUH PADA SESI JUN 2018, ANDA BOLEH MUAT TURUN DAN MENCETAK SURAT AKUAN PROVISIONAL. UNTUK MAKLUMAN, SURAT AKUAN TAMAT PENGAJIAN AKAN DIKELUARKAN SELEPAS MESYUARAT LEMBAGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI YANG DIJANGKAKAN BERSIDANG PADA PERTENGAHAN BULAN FEBRUARY 2019 KELAK. SEKIAN, TERIMA KASIH